EUROPEAN STUDIES

DOUBLE DEGREE MASTER PROGRAM

(ESIS)

το πρόγραμμα

Το Κοινό Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Σπουδές» (ESIS) είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Ιταλία), που είναι δύο από τα πιο γνωστά ακαδημαϊκά ιδρύματα στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στις αντίστοιχες χώρες τους.

Μαθήματα

νέα • ανακοινώσεις

συχνές ερωτήσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με e-mail στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (e-mail: info@polsci.auth.gr) μεταξύ Δευτέρας 4 Μαρτίου και Κυριακής 31 Μαρτίου 2024.

Αυτό το e-mail θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα (ως συνημμένα σε μορφή .pdf ή .jpg):
1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών.
2. Πρακτικό με την αναλυτική βαθμολογία για όλες τις σπουδές τους.
3. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου C1), ή πιστοποιητικό προηγούμενου πανεπιστημίου
σπουδών που έγιναν στα αγγλικά.
4. Μια επιστολή κινήτρων έως 500 λέξεων στα αγγλικά

Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχει θέσει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών θα ειδοποιηθούν μέσω email έως την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και θα προσκληθούν στη γραπτή εξέταση.

Η γραπτή εξέταση και η προσωπική συνέντευξη μπορεί να διεξαχθούν ηλεκτρονικά για υποψήφιους που δεν μπορούν να παρευρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και τους θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να στείλουν με courier τα παραπάνω συνοδευτικά έγγραφα  στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στους υποψήφιους που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο Bachelor θα προσφερθεί δυνατότητα συμμετοχής υπό όρους με καθορισμένη προθεσμία για την παροχή του πτυχίου τους.

Ο διεθνής προσανατολισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος παρέχει εύκολη πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα επιδιώκει μια ολοκληρωμένη γνώση της Ευρώπης ως πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χώρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μοντέλου περιφερειακής ολοκλήρωσης και ως παγκόσμιου παράγοντα. Απευθύνεται σε φοιτητές με υψηλά κίνητρα που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή σε εκείνους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (υπουργεία Εξωτερικών, τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, ομάδες συμφερόντων κ.λπ.) που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει επίσης μια πρώτης τάξεως ευκαιρία εκπαίδευσης σε φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ που ενδιαφέρονται να μελετήσουν την ευρωπαϊκή ιστορία, την κοινωνία, το δίκαιο, τους θεσμούς και τις πολιτικές.

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ως βασική συνιστώσα το μάθημα «Region Europe», το διεθνές πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Τορίνο για την Ευρώπη και τον ρόλο του στον κόσμο (regioneurope.eu). Με τη συμμετοχή καθηγητών, εμπειρογνωμόνων και φοιτητών από όλο τον κόσμο, η Region Europe συμβάλλει στην έκθεση των φοιτητών/τριών σε διαφορετικές προοπτικές και φωνές από χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες, ενδιαφερόμενους φορείς και θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μέσω μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς στο Τορίνο, οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στην πραγματική λειτουργία της διακυβέρνησης της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. 

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ στο δεύτερο έτος παρακολουθούν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο. Με άλλα λόγια, η τάξη, αποτελούμενη από έως 40 επιλεγμένους φοιτητές/τριες, παρακολουθεί μαθήματα στη Θεσσαλονίκη και το Τορίνο μαζί.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ένα από κάθε συμμετέχον πανεπιστήμιο.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος προϋποθέτει από τους φοιτητές τη συγγραφή και υποστήριξη μίας τελικής διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού ενός εκ των δύο συμμετεχόντων πανεπιστημίων.

 

Η δομή του Προγράμματος έχει ως εξής:

 

Πρώτο έτος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Constitutional Law of the EU 
 • History and Institutions of European Integration 
 • Euroscepticism: Parties, Policies, and People 
 • EU Area of Freedom, Security, and Justice
 • EU Governance and Policies

 

 

Μαθήματα επιλογής (2 από 4)

 • Politics and Government in Southern Europe – A Comparative Analysis
 • Fundamental Rights in Europe
 • Political Systems in the Balkans
 • EU-Africa Relations

 

Έτος δεύτερο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ

 

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Region Europe Lab
 • The Economics of European Integration
 • The International role of the European Union
 • Global Political Economy: Regions and Networks
 • Comparative European Societies
 • Ξένη Γλώσσα (επιλογή 1 από 3) :
  • Arabic Language (basic or advanced)
  • Chinese for Economics and International Relations (basic, intermediate, or advanced)
  • Stratégies Discursives en Français Contemporain
 • Προετοιμασία και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας

Τα δίδακτρα για τους φοιτητές/τριες που εγγράφονται στο Πρόγραμμα μέσω του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε 1500 ευρώ ανά εξάμηνο και οφείλονται για καθένα από τα δύο εξάμηνα σπουδών στη Θεσσαλονίκη (σύνολο 3000 ευρώ). Οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται στο Πρόγραμμα μέσω του Πανεπιστημίου του Τορίνο θα πληρώσουν τα τυπικά φοιτητικά τέλη που επιβάλλει το UniTo. Οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται στο Πρόγραμμα μέσω του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν καταβάλλουν τα τέλη αυτά. 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από την 1η έως τις 15 Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι φοιτητές/τριες μπορούν να ζητήσουν διαφορετικό σχέδιο πληρωμής, μετά από ειδική συμφωνία με τον συντονιστή του Προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής, οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν έναν μοναδικό κωδικό αναφοράς για την πραγματοποίηση ασφαλών και εύκολων πληρωμών στο διαδίκτυο. Δεν επιτρέπονται άλλοι τρόποι πληρωμής.

Οι φοιτητές/τριες που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο χρόνο που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό (τέσσερα εξάμηνα), καταβάλλουν για κάθε επιπλέον εξάμηνο που παρατείνονται οι σπουδές το ποσό των €250. Επιστροφή διδάκτρων ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος διακοπής μετά από αίτηση του φοιτητή/τριας και εφόσον ο φοιτητής/τρια αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους της διακοπής αυτής στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών το αργότερο εντός 25 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.

Απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων 

Οι φοιτητές/τριες που είναι Έλληνες πολίτες και εγγράφονται στο Πρόγραμμα μέσω του Α.Π.Θ. μπορούν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, δηλαδή λόγω χαμηλών οικονομικών πόρων βάσει του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) να ζητήσουν απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων. Ο αριθμός των απαλλασσόμενων φοιτητών δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Πρόγραμμα.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής από τα δίδακτρα για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Πρόγραμμα. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Πρόγραμμα.

Υποτροφίες μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Σπουδές

Εκτός από την απαλλαγή από τα δίδακτρα, οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος μπορούν, επιπρόσθετα, να λάβουν μερική οικονομική υποστήριξη ή υποτροφία μέσω των πόρων του Προγράμματος ή μέσω των πόρων του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές του ΑΠΘ για να καλύψουν εν μέρει το κόστος της μετακίνησης και διαμονής τους στο Τορίνο κατά το δεύτερο έτος του Προγράμματος.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα υποστηρίζει την μετακίνηση των φοιτητών/τριών του για τις σπουδές του δεύτερου έτους στο Τορίνο μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Σπουδές του ΑΠΘ. Οι υποτροφίες μετακίνησης μέσω του προγράμματος αυτού παρέχονται για έως 10 φοιτητές/τριες κάθε χρόνο και για έως 10 μήνες για τον καθένα/καθεμία

Κάθε πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη στην κινητικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://www.polsci.auth.gr) και του Τμήματος Πολιτισμών, Πολιτικής και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Τορίνο. (https://www.unito.it/ugov/degree/35778 ).

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο